De gecombineerde Leefstijl Interventie

Vanaf 1 januari 2019 wordt de Gecombineerde leefstijl Interventie (GLI) vergoed vanuit de basisverzekering (zonder eigenrisico). De regering heeft hier voor drie effectief bewezen programma’s die gericht zijn op leefstijl, voeding en gedrag goed gekeurd. Binnen Interfysio Lijfstijlcentrum bieden wij Coaching op Leefstijl aan middels het COOL programma. Dit programma omvat verschillende groepssessie, intake en persoonlijke begeleiding. Onze Leefstijl coach is Thijs Clever.

Wat is coaching op leefstijl?

Tijdens het traject Coaching op Leefstijl (CooL) wordt er samen met een BLCN geaccrediteerde leefstijlcoach aan een gezonde leefstijl gewerkt. Het is een twee jarig traject waarin verschillende aspecten van de gezonde leefstijl centraal staan. Het traject is opgedeeld in twee periodes, een periode van acht maanden (behandelfase) en een periode van zestien maanden (onderhoudsfase). Tijdens de behandelfase wordt er gewerkt aan gedragsverandering en tijdens de onderhoudsfase wordt er gewerkt aan gedragsbehoud. In beide periodes vinden er acht groepsconsulten en vier individuele consulten plaats in de praktijk. Iedereen die doorverwezen is voor de GLI krijgt een persoonlijke intake. Tijdens de intake wordt er gekeken naar het doel van de deelnemer en welke stappen er nodig zijn om dit te behalen. Vervolgens krijgen de deelnemers een uitnodiging om deel te nemen aan de groepsconsulten in de behandelfase en onderhoudsfase. De individuele consulten worden samen met de leefstijlcoach ingepland.

Welke thema’s worden behandeld?

Bij de groepsconsulten staan verschillende thema’s centraal.

De volgende thema’s worden besproken:

-voeding
-slaap
-stress
-roken & alcohol
-ademhaling

Inclusie criteria

Deelnemers:
* ouder dan 18 jaar
* een BMI van 30 of hoger of een BMI tussen de 25 en 30 met daarbij (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten, diabetes type 2, slaapapneu of artrose.
* die sterk gemotiveerd zijn om hun leefstijl aan te passen, in staat zijn om in een groep te functioneren en bereid zijn om deel te nemen aan een programma met een duur van twee jaar.

Vergoeding

Het GLI programma wordt ingekocht door Stichting Eerstelijns Zorggroep(SEZ) gevestigd in Koog aan de Zaan. De SEZ heeft een contract met alle zorgverzekeraars afgesloten.

Het programma wordt dus volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.