Wat is ergotherapie?

Volwassenen kunnen vanwege verschillende redenen beperkingen ervaren in het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten. Centrum voor ergotherapie kan bijdragen aan het hervinden van uw zelfstandigheid. We zoeken samen naar manieren om uw dagelijkse handelingen zo optimaal mogelijk uit te voeren. Dat kan soms op de oude manier en soms is het handig een nieuwe routine te creëren.

Zelfredzaamheid

Ondervindt u hinder bij het uitvoeren van huishoudelijk werk of verzorgende taken? De ergotherapeut helpt u de dagelijkse activiteiten weer op te pakken. Denk aan uw persoonlijke verzorging of die voor anderen in uw huishouden, aan het bereiden van maaltijden en andere huishoudelijke klussen. We helpen u tevens bij het vinden van de balans in uw belasting en belastbaarheid. Zijn er aanpassingen aan uw woning nodig, zodat u langer veilig en zelfstandig kunt blijven wonen? Wilt u advies inzake valpreventie? Onze ergotherapeut heeft alle kennis in huis voor het toepassen van ergonomische materialen en voorzieningen. Natuurlijk helpen we u ook graag bij het aanvragen van hulpmiddelen.

Werken

Gaat het uitvoeren van uw werkzaamheden niet als voorheen? Onze ergotherapeuten helpen u bij de optimale inrichting van uw werkplek, bij het aannemen van een goede werkhouding en bij het efficiënt uitvoeren van uw taken. Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen. Daarom verstrekken we graag informatie ter voorkoming van arm-, nek- en schouderklachten en brengen we mogelijke risico’s in kaart.

Vrije tijd

Ook wanneer door ziekte of ongeval bepaalde activiteiten in uw vrije tijd minder makkelijk verlopen kan de ergotherapeut uitkomst bieden. Denk aan hulp bij het opnieuw uitoefenen van uw sport of aan een gezamenlijke zoektocht naar een geschikte hobby. U zoekt samen met uw ergotherapeut naar manieren om de activiteit zo optimaal mogelijk uit te voeren.

Bent u opzoek naar een ergotherapeut? Neem dan contact op met Frida Bijman op telefoonnummer 06 29279391 of mail haar op info@centrumvoorergotherapie.nl.