Wat is Oedeemtherapie?

Lymfedrainage is een behandeling om de afvoer van overtollig lymfevocht te bewerkstelligen als het lichaam daartoe zelf niet in staat is. Door massage van de lymfeklieren en de lymfebanen kan de lymfe-afvoer worden gestimuleerd. Lymfedrainage is een speciale massage waarbij de stroming van het lymfevocht wordt gevolgd.

De onderstaande behandelvormen kunt u verwachten tijdens de behandeling:

 • Manuele lymfedrainage
  Een zachte, rustige massage-techniek om de transportcapaciteit van het lymfestelsel te verhogen zodat het lymfe vocht naar die plaatsen gebracht kan worden waar het vocht wel afgevoerd kan worden.
 • Compressietherapie
  Door middel van het aanleggen van bandages of verband wordt het uittreden van vocht tegen gegaan en ondersteunt het de lymfeafvoer. Op deze maner kan de afname in omvang gerealiseerd worden.
 • Oefentherapie
  Voor het verbeteren van kracht, mobiliteit en conditie. Door een beter functionerende spierpomp wordt het lymfesysteem ondersteund bij de afvoer van vocht.
 • Ademtherapie
  Door specifieke ademhalingsoefeningen kan de afvoer van lymfevocht verbeteren.
 • Voorlichting
  Betreffende preventie van oedeem, huidverzorging en zelfhulp.
 • Lymfetaping
  Door gebruik van speciale huidtape kan de afvoer van lymfevocht worden ondersteund.
  Op de volgende website: www.MLDV.be vind u meer informatie  over lymfedrainage, de behandeling en de behandelbare klachten.