Wat is Fysiotherapie?

De fysiotherapeut is de expert van het menselijk bewegen. De fysiotherapeut weet veel van het bewegingsapparaat, de klachten hieraan en mogelijke behandelingen om deze klachten te verhelpen. Een behandeltraject bij de fysiotherapeut bestaat uit verschillende fasen. Eerst is er de aanmelding, dit kan met of zonder verwijzing van een huisarts of medisch specialist. Vervolgens worden de klachten en de hulpvraag zo goed mogelijk in kaart gebracht. Daarna volgt het lichamelijk onderzoek en stellen we een fysiotherapeutische diagnose. Samen met u wordt gekeken naar de beste behandeling voor uw klachten. Tenslotte volgt de afsluiting met een rapportage naar uw huisarts.