Claudicatio Intermittens, ofwel etalagebenen

Waarschijnlijk heeft u een verwijzing gekregen van uw huisarts of de medisch specialist, met daarop de diagnose Claudicatio Intermittens Fontaine II en daarbij het advies gekregen om een gesuperviseerde looptraining te volgen bij een daarin gespecialiseerde fysiotherapeut.

Misschien heeft u nu wel meer vragen dan daarvoor…
Wat is Claudicatio intermittens…. etalage benen…. looptraining….waarom geen operatie….en wanneer gaat het over dan???

Hopelijk dat de informatie hieronder u al wat meer zicht kan geven op het probleem en hopelijk vooral ook op welke wijze onze fysiotherapeuten u kunnen helpen.
Bij Interfysio zijn twee fysiotherapeuten gespecialiseerd in het behandelen van hart- en vaatziekten en aangesloten bij het Chronisch ZorgNet.

 

Wat zijn etalagebenen?

Het Latijnse ‘claudicatio intermittens’ betekent letterlijk: met tussenpozen mank lopen.Etalagebenen claudicatio intermittens perifeer arterieel vaatlijden -  Etalagebenen In de volksmond noemen we dit etalagebenen. Etalagebenen is een vorm van het zogenaamde ‘perifeer arterieel vaatlijden’ (PAV), ofwel: er is iets met de bloedvaten, maar dan wel flink ver bij het hart vandaan. PAV ontstaat door vernauwing in de slagaderen vanwege slagaderverkalking. Roken verhoogt het risico op etalagebenen, evenals suikerziekte, een te hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, overgewicht en gebrek aan beweging. Ook erfelijkheid speelt een rol. De risicofactoren versterken elkaar. Dus als u rookt én overgewicht heeft, loopt u meer kans op PAV. Dat is ook het geval als een van uw ouders op jongere leeftijd een hart- of vaatziekte heeft (gehad). Etalagebenen komen vaker voor op latere leeftijd. Het is belangrijk om niet met deze klachten door te blijven lopen. Zonder de juiste behandeling zullen de klachten aanhouden en in veel gevallen juist langzaam toenemen. In Nederland wordt geschat dat ruim 19% van de 55-plussers lijdt aan een vorm van PAV.

 

Klachten bij etalagebenen

Uw benen voelen bij inspanning verkrampt en vermoeid aan en deze klachten verdwijnen als u stopt met bewegen. De klachten kunnen optreden in de heup- of bilregio, bovenbenen, onderbenen (vaak in de kuiten) en/of de voeten van één been of beide benen. Vaak ontstaan de klachten bij lopen, maar de klachten kunnen ook ontstaan tijdens bijvoorbeeld fietsen of traplopen. Sommige mensen krijgen al klachten als ze normaal bewegen, anderen pas bij intensievere beweging. U kunt ook last krijgen van koude voeten en/of verdikte teennagels. Wondjes aan je voeten of onderbenen herstellen minder snel en gaan eerder zweren. De klachten kunnen per dag wisselen, maar zullen op lange termijn toenemen, dat wil zeggen, zonder de juiste behandeling.

 

Behandeling van etalagebenen

De huisarts kan (laten) onderzoeken of de bloedvaten in uw benen vernauwd zijn. Dit gebeurt door het vergelijken van de bloeddruk in armen en enkels. Met etalagebenen wordt u meestal doorverwezen naar een gespecialiseerde fysiotherapeut. (Hart-, vaat-, en long)fysiotherapeuten zijn specifiek geschoold in het geven van training bij etalagebenen. Dankzij deze behandeling is een operatie meestal niet nodig. Een enkele keer is een ingreep (dotteren of een bypass) in het ziekenhuis toch noodzakelijk.
Het GLT (Gesuperviseerde Loop Therapie) traject duurt 12 maanden, waarbij er bij aanvang een loopbandtest en vragenlijsten worden afgenomen, welke bij 3-6-9-12 maanden wordt herhaald om de voortgang inzichtelijk te kunnen maken. Hiervan wordt een rapportage gemaakt en teruggekoppeld aan de verwijzer. Chronisch ZorgNet ontvangt deze informatie ook (anoniem), in het kader van wetenschappelijk onderzoek.
In de eerste drie maanden zal de trainingsfrequentie bij de fysiotherapeut intensief zijn en de frequentie van de contactmomenten zullen afnemen naarmate het jaar vordert. Meestal voelt u na drie maanden al goed resultaat.
U zal regelmatig lopen op de loopband waarbij er aandacht besteed wordt aan de loopafstand en looptechniek, maar ook kracht- en stabiliteitsoefeningen komen tijdens de therapie aan bod. Daarnaast kunt u huiswerkoefeningen meekrijgen en het advies om zo veel mogelijk zelf (buiten) te lopen.
Wij werken samen naar uw persoonlijke doelen toe, ieder mens is immers uniek en daar passen wij de therapie op aan.

Vergoeding

Er worden 37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie (GLT) in één jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Voorwaarde hiervoor is dat u een verwijzing heeft van de huisarts of medisch specialist. U heeft dus geen aanvullende verzekering nodig om een traject fysiotherapie vergoed te krijgen. De zorgkosten voor een traject gesuperviseerde looptherapie bij etalagebenen zijn niet uitgezonderd van het eigen risico. Het eigen risico bedraagt €385,- (indien men niet gekozen heeft voor een vrijwillige verhoging). De eerste €385,- die aan zorgkosten gemaakt wordt (voor zover die kosten niet van het eigen risico zijn uitgezonderd), zijn dus voor rekening van de patiënt.

Indien de 37 behandelingen uit de basisverzekering gebruikt zijn en het traject gesuperviseerde looptherapie nog niet is afgesloten, kan men gebruik maken van de aanvullende verzekering mits deze is afgesloten.

Let op: veel zorgverzekeraars hanteren een selectief inkoopbeleid voor GLT. Dit betekent dat u een traject GLT alleen vergoed krijgt indien u onder behandeling bent van een Chronisch ZorgNet therapeut die is gespecialiseerd in etalagebenen. Bij Interfysio zijn twee fysiotherapeuten gespecialiseerd in het behandelen van hart- en vaatziekten en aangesloten bij het Chronisch ZorgNet.

Neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met de zorgverzekeraar.

Voor meer informatie kijk op:

www.etalagebenen.nl

www.hartstichting.nl/brochures

www.thuisarts.nl/etalagebenen

 

Kort samengevat:

– Als u etalagebenen heeft, voelen uw benen tijdens het lopen pijnlijk en vermoeid aan.
– De klachten verdwijnen als u (al dan niet voor een etalage) een poosje stilstaat.
– U kunt ook last krijgen van koude voeten en verdikte teennagels; wondjes herstellen minder snel.
– Etalagebenen worden veroorzaakt door een vernauwing van de slagaderen door aderverkalking.
– Risicofactoren zijn: roken, een ongezonde leefstijl, erfelijkheid, hoge bloeddruk, suikerziekte (diabetes) en verhoogd cholesterol.
– Het is goed om (ook bij pijn) te blijven lopen. Dit is niet schadelijk.
– Stoppen met roken, voldoende bewegen en gezond eten helpen tegen etalagebenen.
– Fysiotherapeuten kunnen gesuperviseerde looptraining geven die speciaal is ontwikkeld voor mensen met etalagebenen en hen helpen bij het bereiken van een gezonde leefstijl.
– Vergoeding komt uit de basisverzekering, 37 contactmomenten per 12 maanden (wel ten koste van uw eigen risico).